Ο ιατρός

Βιογραφικο

Dr. med. Π. Καραϊσκάκης | Πλαστικός Χειρουργός

10/2018-12/2020

Αναπληρωτής Διευθυντής

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής St. Josef Hospital Essen-Kupferdreh

7/2018-9/2018

Επιμελητής Α’

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής St. Josef Hospital Essen-Kupferdreh

4/2017

Απονομή διδακτορικού τίτλου Dr. med. με βαθμό magna cum laude, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λειψίας

1/2017-6/2018

Επιμελητής Β’

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής St. Josef Hospital Essen-Kupferdreh

11/2014-12/2016

Ειδικός Πλαστικός Χειρουργός

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής St. Josef Hospital Essen-Kupferdreh

11/2014

Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Πλαστικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Ιατρικός Σύλλογος Βόρειας Ρηνανίας

2011-2014

Ειδικευόμενος Πλαστικής Χειρουργικής

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής St. Josef Hospital Essen-Kupferdreh

2008-2011

Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής και Αγγειοχειρουργικής, KKH Waldbröl

2008

Πτυχίο Ιατρικής με βαθμό λίαν καλώς

2001

Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό Άριστα και εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ

1984

Έτος γέννησης

Ο Dr. med. Καραϊσκάκης είναι μέλος των παρακάτω επιστημονικών εταιριών:

  • Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
  • Γερμανική Εταιρία των Πλαστικών, Επανορθωτικών και Αισθητικών Χειρουργών (DGPRÄC)
  • Ελληνική Εταιρία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής
  • Διεθνής Εταιρία Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS)
  • Ευρωπαϊκή Ακαδημία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου (EAFPS)
  • Ευρωπαϊκή Εταιρία Ρινοπλαστικής (Rhinoplasty Society of Europe)
  • Επαγγελματικός Σύνδεσμος Γερμανών Χειρουργών (BDC)
  • Γερμανική Εταιρία Αποκατάστασης και Θεραπείας Τραύματος (DGfW)
  • Επαγγελματική Ένωση Ιατρών Επείγουσας Ιατρικής της Βόρειας Ρηνανίας και Βεστφαλίας (AGNNW)